Phone - : 05963-241256
Email id : [email protected] 

SSJ UNIVERSITY HOME PAGE      

    https://www.youtube.com/channel/UCt2FdCiGuTFz10UI7uuIE_g

Non Teaching staff:

क्र सं कर्मचारी का नाम पदनाम
1 श्री मनोज कुमार
प्रधान सहायक
2श्री होशियार राम
कनिष्ठ सहायक
3श्री प्रकाश राम
कनिष्ठ लिपिक (उपनल)
4श्री राजेन्द्र प्रसाद
प्रयो0 सहायक (वनस्पति विज्ञान)
5श्री त्रिभुवन सिंह
प्रयो0 सहायक (भौतिक विज्ञान)
6श्री प्रमोद कुमार भटट
प्रयो0 सहायक (रसायन विज्ञान)
7डाॅ0 ललित मोहन जोशी
प्रयो0 सहायक (भूगर्भ विज्ञान)
8श्री योगेश चन्द्र पन्त
अनुसेवक (उपनल)
9श्री गोविन्द सिंह भाकुनी
अनुसेवक (उपनल)
10श्री भास्करानन्द द्विवेदी
अनुसेवक (उपनल)
11श्री बसन्त राम
स्वच्छक कम चौकीदार
12श्री महेश राम
स्वच्छक कम चौकीदार


© Copyright 2023 GDC Kanda.

Visitor : 15767